انواع چهار ضلعی ها

چهار ضلعی ها

 

متوازی الاضلاع

خواص

 

1- ضلع های روبه رو با هم موازی اند.

2- ضلع های رو به رو با هم مساوی اند.

3- زاویه های مقابل با هم مساوی اند

4- زاویه های مجاور به هر ضلع با هم مکمل اند.

5- قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

مستطیل 

مستطیل متوازی الاضلاعی است که یک زاویه قائمه دارد.

عکس

چون مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است بنابراین هر 5 خاصیت متوازی الاضلاع را دارا می باشد. ضمن این، خواصی مخصوص به خود را دارد. از جمله:

 

1- چهار زاویه ی قایمه دارد.

2- قطر ها با هم مساوی اند.

لوزی

لوزی متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع آن با هم مساوی اند.

عکس

چون لوزی نوعی متوازی الاضلاع است بنابراین هر 5 خاصیت متوازی الاضلاع را دارا می باشد. ضمن این که خواصی نیز مخصوص به خود دارد. از جمله:

 

1- چهار ضلع مساوی دارد.

 

2- قطر ها بر هم عمودند.

3- قطر ها نیمساز زاویه نطیرشان هستند.

 

مربع

مربع متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع مساوی و یک زاویه قائمه دارد.

چون مربع نوعی متوازی الاضلاع است بنابراین هر 5 خاصیت متوازی الاضلاع را دارا می باشد.

عکس

ضمن اینکه خواصی مخصوص به خود دارد از جمله:

 

1- چهار ضلع مساوی دارد.

2- چهار زاویه ی قایمه دارد.

3- قطر ها بر هم عمودند.

4- قطر های نیمساز زاویه های نظیرشان هستند.

تذکر: مربع نوعی لوزی است که زاویه های آن قائمه می باشند. مربع نوعی مستطیل است که تمام ضلع های آن با هم مساوی اند.

 

 نتیجه :مربع، مستطیل و لوزی هر سه نوعی متوازی الاضلاع اند پس همه ی خواص متوازی الاضلاع را دارند.

 

انواع ذوزنقه

 

ذورنقه ی قایم الزاویه

خواص

 

1- فقط دو ضلع موازی دارد.

 

2- زاویه مجاور به ساق مکمل یکدیگرند.

3- دو زاویه ی قایمه دارد.

ذورنفه ی متاسوی الساقین

ذوزنقه ای است که در آن ساق ها با هم برابرند.

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

تقارن

آنچه در این پست میخوانید تقارننکاتکاشی کاریتوازی و تعامداصول اقلیدوس تقارن   محور تقارن: محور تقارن در هر شکل، خطی…

بیشتر بخوانید

دسته بندی چند ضلعی ها

آنچه در این پست میخوانید دسته بندی چند ضلعی ها ” فصل سوم “   دسته بندی چند ضلعی ها…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.